Tin tức

Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Ngày 26/8/2017, Đảng ủy trường tổ chức Hội nghị học tập Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho gần 150 cán bộ, đảng viên, ủy viên Ban Chấp hành các đoàn thể trong trường.
Tới dự Hội nghị có Đ/c Trần Văn Giới – UVTV, trưởng Ban Tuyên giáo đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Đ/c Diệp Cẩm Thu – Chủ tịch Công đoàn, Phó Hiệu trưởng; Đ/c Nguyễn Văn Nam– Phó Chủ tịch Công đoàn, Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Hình 1: Đ/c Trần Văn Giới - UVTV, trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

Đồng chí Trần Văn Giới – UVTV, trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã trình bày nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Hội nghị tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản, mới trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 bao gồm 03 Nghị quyết:

-Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

-Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

-Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Hình 2: Hội nghị chụp hình lưu niệm

Hình 3: Toàn cảnh hội nghị

Đảng Ủy
Lạc Hồng, 29/08/2017 - 09:27:36