Giới thiệu

Đảng bộ  »  Giới thiệu


Đảng bộ trường trên con đường hình thành và phát triển (cập nhật đến nk 2020 - 2025)

Trường Đại học Lạc Hồng được thành lập năm 1997. Quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển của nhà trường luôn có sự lãnh đạo của tổ chức Đảng. Đảng ủy trường hoạt động theo Quy định số 163-QĐ/TW với chức năng “là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác hoạt động của đảng viên sinh viên, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên sinh viên và nghiêm chỉnh  xây dựng Chi bộ, Đảng bộ là đơn vị trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

Chi bộ đảng Trường Đại học Lạc Hồng được thành lập theo quyết định số 09-QĐ/ĐU ngày 12/9/2000 của Đảng ủy khối Dân chính đảng tỉnh Đồng Nai. Đồng chí Lâm Hiếu Trung (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên ban sáng lập trường, Ủy viên Hội đồng quản trị trường khóa I, II) được phân công là Bí thư lâm thời.

Hình 1: Đ/c Lâm Hiếu Trung và Đ/c Nguyễn Trùng Phương cùng tham gia Hội trại của Đoàn Thanh niên năm 2007

Thời gian đầu khi thành lập, Chi bộ trường Đại học Lạc Hồng chỉ có 06 đảng viên, trong đó 04 đảng viên là cán bộ trường và 02 đảng viên là sinh viên. 06 đảng viên này đều từ các đơn vị và địa phương khác chuyển về. Hoạt động của Chi bộ lúc ấy gặp rất nhiều khó khăn. Một trong những khó khăn lớn nhất là trong Ban Giám hiệu có 03 đảng viên nhưng sinh hoạt Đảng ở Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, vì vậy không có đồng chí nào tham gia Cấp ủy trường. Có thể nói đây là giai đoạn khởi đầu đầy khó khăn, nhưng tập thể chi bộ đã quyết tâm phấn đấu để xây dựng tổ chức Đảng của trường, làm nền tảng cho sự phát triển của trường sau này.

Chi bộ đã thống nhất cao về quan điểm, đã thấy rõ lực lượng Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn viên Công đoàn là đối tượng phải được quan tâm bồi dưỡng để đưa vào tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là nhiệm vụ, là trách nhiệm của Đảng đối với lực lượng nòng cốt quan trọng này, đó cũng là một mục tiêu của công tác xây dựng Đảng.

Thời khắc đáng nhớ nhất là thời khắc Chi bộ làm lễ kết nạp Đảng lần đầu tiên cho 08 Đoàn viên ưu tú (12/10/2001), đánh dấu một bước phát triển mạnh của chi bộ Lạc Hồng.

Danh sách 08 đoàn viên ưu tú được kết nạp đầu tiên tại Chi bộ Đảng trường Đại học Lạc Hồng:

1.     Huỳnh Cao Tuấn

2.     Đào Thanh Mai

3.     Trần Thị Thiên Thanh

4.     Phạm Minh Vương

5.     Nguyễn Thị Thùy Duyên

6.     Tưởng Xuân Thảo

7.     Lê Cao Như Quỳnh

8.     Lê Thị Ngọc Hương

Năm 2005 tổ chức Đảng được nâng cấp từ Chi bộ cơ sở lên Đảng bộ cơ sở. Ngày 19/4/2005 Đảng bộ khối Dân chính Đảng có quyết định số 257–QĐ/ĐUK giải thể chi bộ trường và thành lập Đảng bộ trường với Ban chấp hành Đảng bộ gồm 09 đồng chí. Trong cơ cấu Ban Chấp hành có thành phần Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu, là điều kiện thuận lợi để tổ chức Đảng của nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo trên các mặt hoạt động theo hướng dẫn của Đảng cấp trên.

Từ khi thành lập tổ chức Đảng ở Nhà trường đến năm 2016, Chi bộ, Đảng bộ đã kết nạp được hơn 200 đảng viên và bồi dưỡng hơn 700 đoàn viên trung kiên cho Đảng. Công tác phát triển đảng viên của Chi bộ, Đảng bộ trường đã đào tạo nhiều cán bộ, đảng viên vừa hồng vừa chuyên cho trường và các công ty, xí nghiệp, địa phương ….

Hình 2: NGND.TS Đỗ Hữu Tài - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường tại buổi lễ trao giấy chứng nhận lớp đối tượng đảng

Tính đến năm 2016, Đảng bộ trường Đại học Lạc Hồng có 121 đảng viên, sinh hoạt tại 10 chi bộ trực thuộc, số đảng viên được phân bổ sinh hoạt, công tác ở tất cả các khoa, phòng ban, trung tâm của nhà trường. Số Cấp ủy viên của Ban Chấp hành Đảng bộ trường đại đa số là được kết nạp ở tại Đảng bộ trường và tuổi đời trẻ.

Ban Chấp hành Đảng ủy trường nhiệm kỳ 2010 – 2015 có 11 đồng chí, đồng chí Nguyễn Trùng Phương (nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Trưởng ban sáng lập trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường khóa I, II) được bầu làm Bí thư Đảng ủy. NGƯT.TS Đỗ Hữu Tài - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng Nhà trường (nguyên là phó Giám đốc sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Đồng Nai, Phó ban sáng lập trường, phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trường khóa I, II) được bầu làm phó Bí thư Đảng ủy.

Hình 3: BCH Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2010 - 2015

Đảng bộ trực tiếp lãnh đạo tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Công đoàn và Hội cựu chiến binh nhà trường. Các tổ chức Đoàn thể trên không ngừng phát triển cả về chất lượng lẫn số lượng.

 

Hình 4: BCH Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hoạt động của Đảng bộ nhà trường luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu bằng quy chế hoạt động của Đảng ủy; quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu.

Đảng bộ trường Lạc Hồng đã, đang và sẽ luôn xứng đáng với vai trò “hạt nhân chính trị” trong nhà trường. Chi bộ, Đảng bộ nhà trường từ khi được thành lập (năm 2000) đến nay luôn đạt danh hiệu tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Danh sách Chi bộ lâm thời được thành lập năm 2000:

(Quyết định số 09–QĐ/ĐU ngày 12/9/2000 của ĐUK DCĐ tỉnh Đồng Nai)

1.     Lâm Hiếu Trung – Bí thư lâm thời

2.     Trần Hành – Đảng viên

3.     Vũ Văn Tăng – Đảng viên

4.     Nguyễn Tấn Đắc – Đảng viên

5.     Nguyễn Xuân Dũng – Đảng viên

6.     Nguyễn Văn Lâm – Đảng viên

 Danh sách Cấp ủy Chi bộ khóa I, nhiệm kỳ 2001 – 2003:

1.     Lâm Hiếu Trung – Bí thư

2.     Trần Hành – Phó Bí thư

3.     Vũ Văn Tăng – Chi ủy viên

 Danh sách Cấp ủy Chi bộ khóa II, nhiệm kỳ 2003 – 2005:

(Quyết định số 108–QĐ/ĐU ngày 04/7/2003 của ĐUK DCĐ tỉnh Đồng Nai)

1.     Lâm Hiếu Trung           – Bí thư

2.     Trần Hành                    – Phó Bí thư

3.     Huỳnh Cao Tuấn          – Chi ủy viên

 Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời, được thành lập năm 2005:

(QĐ số 257–QĐ/ĐUK ngày 19/4/2005 giải thể chi bộ trường và thành lập Đảng bộ trường lâm thời với Ban chấp hành Đảng bộ gồm 09 đồng chí)

1.     Lâm Hiếu Trung – Bí thư

2.     Trần Hành – Phó Bí thư

3.     Huỳnh Cao Tuấn – Chi ủy viên

4.     Nguyễn Trùng Phương – Ủy viên Ban Chấp hành

5.     Bùi Văn Trường – Ủy viên Ban Chấp hành

6.     Nguyễn Hồ Xuân Hương – Ủy viên Ban Chấp hành

7.     Nguyễn Văn Nhơn – Ủy viên Ban Chấp hành

8.     Trần Văn Thành – Ủy viên Ban Chấp hành

9.     Nguyễn Thị  Khang – Ủy viên Ban Chấp hành

(Ngày 25/7/2005 Đảng ủy khối có Quyết định số 267-QĐ/ĐUK V/v nhất trí cho đồng chí Bùi Văn Trường rút khỏi Đảng bộ trường)

 Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ khóa III, nhiệm kỳ 2005 – 2010:

(Quyết định số 34–QĐ/ĐUK ngày 18/7/2006 của ĐUK DCĐ tỉnh Đồng Nai- căn cứ theo đại hội Đảng bộ & kết quả phiên họp thứ nhất của BCH Đảng ủy ngày 01/7/2006)

1.     Lâm Hiếu Trung – Bí thư

2.     Nguyễn Trùng Phương – Phó Bí thư

3.     Nguyễn Hồ Xuân Hương – Chi ủy viên

4.     Đào Thanh Mai – Ủy viên Ban Chấp hành

5.     Nguyễn Thị Khang – Ủy viên Ban Chấp hành

6.     Trần Thị Thiên Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành

7.     Trần Văn Thành – Ủy viên Ban Chấp hành

8.     Nguyễn Văn Nhơn – Ủy viên Ban Chấp hành

9.     Trần Trọng Phòng – Ủy viên Ban Chấp hành

 Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III, nhiệm kỳ 2005 – 2010 (kiện toàn & tăng số lượng Đảng ủy viên năm 2009):

(Quyết định số 217–QĐ/ĐU ngày 09/4/2009 của ĐUK DCĐ tỉnh Đồng Nai)

1.     Nguyễn Trùng Phương – Bí thư

2.     Đỗ Hữu Tài – Phó Bí thư

3.     Nguyễn Hồ Xuân Hương – UV.Ban Thường vụ

4.     Đào Thanh Mai – Ủy viên Ban Chấp hành

5.     Nguyễn Thị Khang – Ủy viên Ban Chấp hành

6.     Trần Thị Thiên Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành

7.     Nguyễn Văn Nhơn – Ủy viên Ban Chấp hành

8.     Trần Trọng Phòng – Ủy viên Ban Chấp hành

9.     Trần Hành – Ủy viên Ban Chấp hành

10.   Nguyễn Vũ Quỳnh – Ủy viên Ban Chấp hành

11.  Nguyễn Huỳnh Bạch Sơn Long – Ủy viên Ban Chấp hành

 Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2010 – 2015:

(Quyết định số 471-QĐ/ĐUK ngày 10/6/2010 của ĐUK DCĐ tỉnh Đồng Nai - căn cứ theo đại hội Đảng bộ & kết quả phiên họp thứ nhất của BCH Đảng ủy ngày 27/5/2010)

1.     Nguyễn Trùng Phương – Bí thư

2.     Đỗ Hữu Tài – Phó Bí thư

3.     Lê Sơn Quang – UV.Ban Thường vụ

4.     Đào Thanh Mai – Ủy viên Ban Chấp hành

5.     Trần Thị Thiên Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành

6.     Nguyễn Hồ Xuân Hương – Ủy viên Ban Chấp hành

7.     Nguyễn Vũ Quỳnh – Ủy viên Ban Chấp hành

8.     Nguyễn Thị Khang – Ủy viên Ban Chấp hành

9.     Trần Thị Yến Phương – Ủy viên Ban Chấp hành

10.   Trần Trọng Phòng – Ủy viên Ban Chấp hành

11.    Lê Thị Thu Hương – Ủy viên Ban Chấp hành

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2010 – 2015 (kiện toàn năm 2012):

(Quyết định số 163-QĐ/ĐUK ngày 02/7/2012 của ĐUK DCĐ tỉnh Đồng Nai)

1.     Nguyễn Trùng Phương – Bí thư

2.     Đỗ Hữu Tài – Phó Bí thư

3.     Lê Sơn Quang – UV.Ban Thường vụ

4.     Đào Thanh Mai – Ủy viên Ban Chấp hành

5.     Trần Thị Thiên Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành

6.     Nguyễn Hồ Xuân Hương  – Ủy viên Ban Chấp hành

7.     Võ Hồng Bảo Châu – Ủy viên Ban Chấp hành

8.     Nguyễn Thị  Thu Lan – Ủy viên Ban Chấp hành

9.     Trịnh Thị Huế – Ủy viên Ban Chấp hành

10.    Trần Ngọc Thủy  – Ủy viên Ban Chấp hành

11.     Lê Thị Thu Hương – Ủy viên Ban Chấp hành

Trong hai ngày 25/6/2015 và 26/5/2015, Đảng bộ Trường Đại học Lạc Hồng đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ trường lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ở phiên làm việc thứ hai, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Chấp hành gồm 11 đồng chí; Ban Chấp hành Đảng bộ trường tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu ra các chức danh chủ chốt và Ủy Ban kiểm tra Đảng bộ trường khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020, cụ thể như sau:

Ban chấp hành Đảng bộ khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020:

(Quyết định số 570-QĐ/ĐUK ngày 15/6/2015 công nhận Đảng ủy khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020)

1.     Nguyễn Trùng Phương – Bí thư

2.     Đỗ Hữu Tài – Phó Bí thư

3.     Lê Sơn Quang – UV.Ban Thường vụ

4.     Đào Thanh Mai – Ủy viên Ban Chấp hành

5.     Trần Thị Thiên Thanh  – Ủy viên Ban Chấp hành

6.     Nguyễn Hồ Xuân Hương  – Ủy viên Ban Chấp hành

7.     Nguyễn Vũ Quỳnh – Ủy viên Ban Chấp hành

8.     Nguyễn Thị Thu Lan – Ủy viên Ban Chấp hành

9.     Trịnh Thị Huế – Ủy viên Ban Chấp hành

10.    Trần Tiến – Ủy viên Ban Chấp hành

11.     Lê Thị Thu Hương – Ủy viên Ban Chấp hành

Do yêu cầu công tác, Đ/c Nguyễn Thị Thu Lan (Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 6) chuyển sinh hoạt Đảng về Chi bộ Hội Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Đồng Nai từ 31/3/2016. Ngày 20/5/2016 Đảng ủy trường họp, thống nhất kiện toàn đồng chí Huỳnh Cao Tuấn (Bí thư Chi bộ 10) vào Đảng ủy trường, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đảng ủy khối ra Quyết định số 138-QĐ/ĐUK ngày 07/6/2016 chỉ định bổ sung Đ/c Huỳnh Cao Tuấn (Bí thư Chi bộ 10) vào Đảng ủy trường, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ban chấp hành Đảng bộ khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (sau kiện toàn 07/6/2016):

(Quyết định số 570-QĐ/ĐUK ngày 15/6/2015 công nhận Đảng ủy khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Quyết định số 138-QĐ/ĐUK ngày 07/6/2016 chỉ định bổ sung Đ/c Huỳnh Cao Tuấn vào Đảng ủy trường, nhiệm kỳ 2015 - 2020).

1.     Nguyễn Trùng Phương – Bí thư

2.     Đỗ Hữu Tài – Phó Bí thư

3.     Lê Sơn Quang – UV.Ban Thường vụ

4.     Đào Thanh Mai – Ủy viên Ban Chấp hành

5.     Trần Thị Thiên Thanh  – Ủy viên Ban Chấp hành

6.     Nguyễn Hồ Xuân Hương  – Ủy viên Ban Chấp hành

7.     Nguyễn Vũ Quỳnh – Ủy viên Ban Chấp hành

8.     Trịnh Thị Huế – Ủy viên Ban Chấp hành

9.     Trần Tiến – Ủy viên Ban Chấp hành

10.   Lê Thị Thu Hương – Ủy viên Ban Chấp hành

11.    Huỳnh Cao Tuấn – Ủy viên Ban Chấp hành

 • Đảng ủy khối có Quyết định số 349-QĐ/ĐUK, 16/3/2018 chấp thuận cho Đ/c Đỗ Hữu Tài và đ/c Huỳnh Cao Tuấn thôi tham gia BCH Đảng bộ trường và Quyết định số 350-QĐ/ĐUK, 16/3/2018 chỉ định bổ sung đ/c Nguyễn Thị Thu Lan và đ/c Trần Đức Toàn tham gia BCH Đảng bộ trường.
 • Đảng ủy khối có Công văn số 1150-CV/ĐUK, 16/3/2018 thống nhất cho bầu bổ sung đ/c Nguyễn Thị Thu Lan vào BTV Đảng ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy trường. 
 • Đảng ủy khối có Quyết định số 336-QĐ/ĐUK, 05/4/2018 về việc chuẩn y kết quả bầu bổ sung đ/c Nguyễn Thị Thu Lan vào BTV Đảng ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy trường nhiệm kỳ 2015 – 2020.

  Ban chấp hành Đảng bộ khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (sau các QĐ kiện toàn 05/4/2018):

 • Đảng ủy khối có Quyết định số 349-QĐ/ĐUK, 16/3/2018 chấp thuận cho Đ/c Đỗ Hữu Tài và đ/c Huỳnh Cao Tuấn thôi tham gia BCH Đảng bộ trường và Quyết định số 350-QĐ/ĐUK, 16/3/2018 chỉ định bổ sung đ/c Nguyễn Thị Thu Lan và đ/c Trần Đức Toàn tham gia BCH Đảng bộ trường.
 • Quyết định số 336-QĐ/ĐUK, 05/4/2018 về việc chuẩn y kết quả bầu bổ sung đ/c Nguyễn Thị Thu Lan vào BTV Đảng ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy trường nhiệm kỳ 2015 – 2020

1.  Nguyễn Trùng Phương – Bí thư

2.   Nguyễn Thị Thu Lan – Phó Bí thư

3.     Lê Sơn Quang – UV.Ban Thường vụ

4.     Đào Thanh Mai – Ủy viên Ban Chấp hành

5.     Trần Thị Thiên Thanh  – Ủy viên Ban Chấp hành

6.     Nguyễn Hồ Xuân Hương  – Ủy viên Ban Chấp hành

7.     Nguyễn Vũ Quỳnh – Ủy viên Ban Chấp hành

8.     Trịnh Thị Huế – Ủy viên Ban Chấp hành

9.     Trần Tiến – Ủy viên Ban Chấp hành

10.   Lê Thị Thu Hương – Ủy viên Ban Chấp hành

11.    Trần Đức Toàn – Ủy viên Ban Chấp hành

Ủy ban kiểm tra Đảng bộ khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020:

(Quyết định số 571-QĐ/ĐUK ngày 15/6/2015 công nhận UBKT Đảng ủy trường khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020).

1.     Đ/c Lê Sơn Quang – Chủ nhiệm UBKT

2.     Đ/c Nguyễn Hồ Xuân Hương – Phó Chủ nhiệm UBKT

3.     Đ/c Trần Thị Thiên Thanh – Thành viên

 

Ngày 28/5/2020, Đảng bộ Trường Đại học Lạc Hồng đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ trường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Chấp hành gồm 11 đồng chí (Quyết định chuẩn y số 701-QĐ/ĐUK, 10/6/2020)

1.Bí thư Đảng ủy: Đ/c Nguyễn Trùng Phương
2.Phó Bí thư Đảng ủy: Đ/c Nguyễn Thị Thu Lan (Phó Hiệu trưởng)
3.Ủy viên Ban Thường vụ: Đ/c Lê Sơn Quang (Bí thư Đoàn Thanh niên)

 08 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025:
4.Đ/c Nguyễn Vũ Quỳnh (Phó Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ 5)
5.Đ/c Lê Thu Thủy (Bí thư Chi bộ 1, Trưởng khoa Sau đại học)
6.Đ/c Trần Thị Thiên Thanh (Bí thư Chi bộ 2, Phó Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng)
7.Đ/c Nguyễn Hồ Xuân Hương (Bí thư Chi bộ 3, Trưởng phòng Công tác sinh viên)
8.Đ/c Nguyễn Hữu Nghị (Bí thư Chi bộ 6, Quyền Trưởng khoa Đông phương học)
9.Đ/c Trần Tiến (Bí thư Chi bộ 8, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên)
10.Đ/c Lê Thị Thu Hương (Bí thư Chi bộ 9, Chủ tịch Công đoàn, Phó Trưởng khoa Kỹ thuật Hóa học & Môi trường)
11.Đ/c Nguyễn Thị Như Quỳnh (Bí thư Chi bộ 11, Trưởng khoa Dược)                                               
Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025:
1.Đ/c Lê Sơn Quang – Chủ nhiệm
2.Đ/c Nguyễn Hồ Xuân Hương – Phó Chủ nhiệm
3.Đ/c Lê Thị Thu Hương – Ủy viên

Tính đến 01/2024, Đảng bộ trường có 120 đảng viên, gồm 88 cán bộ, giảng viên, nhân viên và 32 sinh viên đang sinh hoạt tại 11 chi bộ, trong đó có 01 chi bộ sinh viên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại: 0251 3952 778
 • Email: lachong@lhu.edu.vn
 • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  58,476       1/769