Tuyên truyền

Đảng bộ  »  Tuyên truyền


​​Triển khai Chỉ thị số 02-CT/TW của Ban Bí thư về việc ​lãnh đạo Đại hội Hội Cựu Chiến binh các cấp​ và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  1,036,109       1/771