Tuyên truyền

Đảng bộ  »  Tuyên truyền


Thông tri số 05-TT/TU

Về việc triển khai thực hiện thông tri số 05-TT/TU ngày 25/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tải tại đây


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  1,030,003       1/657