• Phát triển đảng viên mới là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, quyết định sự tồn tại, phát triển của Đảng ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày nay”.
  • Thực hiện công tác tạo nguồn và phát triển Đảng năm 2017, cùng với việc đào tạo, bồi dưỡng những Đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Đặc biệt trong những năm gần đây công tác kết nạp Đảng viên mới luôn được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện. Sau khoảng thời gian theo dõi và
  • Cách đây 72 năm, ngày 22/12/1944, tại khu rừng giữa tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (nay là xóm Nà Sang, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập theo Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, gồm 34
  • Được sự đồng ý của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai, Ban Thường vụ Đảng ủy trường; ngày 09/9/2016, tại văn phòng Đảng ủy trường Đại học Lạc Hồng (cơ sở 3), Chi bộ 9 đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Trần Thị Mỹ Trinh vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đến dự buổi lễ kết nạp
  • Được sự đồng ý của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai, Ban Thường vụ Đảng ủy trường; ngày 15/8/2016, tại văn phòng Đảng ủy trường Đại học Lạc Hồng (cơ sở 3), Chi bộ 8 đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Đặng Nhật Sơn vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đến dự buổi lễ kết