• Sáng ngày 01/03/2017, Hội Cựu chiến binh trường Đại học Lạc Hồng long trọng tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh (CCB) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017- 2022. Đại hội vinh dự được đón các vị đại biểu: đồng chí Nguyễn Thanh Liêm - Phó chủ tịch thường trực Hội CCB Khối các cơ quan Tỉnh; đồng chí Nguyễn
  • Sáng ngày 25/02/2017 Đảng uỷ trường Đại học Lạc Hồng đã long trọng tổ chức Hội nghị đảng viên gắn với Tổng kết công tác Đảng năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 tại hội phòng I209 – Đại học Lạc Hồng.  Hình 1: Lễ chào cờ tại Hội nghị Đảng viên Tham dự Hội nghị có đồng
  • Đồng chí Trường Chinh là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một chiến sỹ cộng sản kiên cường, một nhân cách lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và cách mạng Việt Nam, luôn xuất hiện như một ngọn cờ ở những bước ngoặt của cách mạng Việt Nam. Với 81 tuổi đời, hơn 60 năm
  • Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, đế quốc Pháp lại đẩy mạnh khai thác thuộc địa Đông Dương. Xã hội Việt Nam tiếp tục phân hóa sâu sắc. Giai cấp nông dân bị phá sản khốc liệt. Giai cấp tư sản dân tộc sinh sau đẻ muộn, bộc lộ sự non yếu về mọi mặt. Một bộ phận giai cấp tiểu tư sản toan phất
  • Phát triển đảng viên mới là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, quyết định sự tồn tại, phát triển của Đảng ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày nay”.