Văn bản

Đảng bộ  »  Văn bản

Phát biểu kết luận của đồng chí Trần Đình Thành, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ 15 (khóa IX) (Ngày 15/01

Phát biểu kết luận của đồng chí Trần Đình Thành, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy  tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ 15 (khóa IX)  (Ngày 15/01/2014. Tải tại đây