Văn bản

Đảng bộ  »  Văn bản


Tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thực hiện công văn số 460-CV/BTG.ĐUK ngày 20 tháng 2 năm 2014 của Đảng ủy khối về việc tuyên truyền Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tải nội dung tại đây: 18-CT/TU


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  1,611,303       1/769