Văn bản

Đảng bộ  »  Văn bản

Quán triệt bài phát biểu tổng kết của Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai tại Hội nghị Đảng bộ Tỉnh

Download bài phát biểu tại địa chỉ: http://www.mediafire.com/?2c9c0s11tb97b98