Văn bản

Đảng bộ  »  Văn bản


Chỉ thị của BTV Tỉnh Ủy về lãnh đạo nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương năm 2014

Năm 2013, cấp uỷ Đảng, Chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; hoàn thành có chất lượng việc tổ chức triển khai và tập huấn các văn bản về xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ các cấp trong toàn tỉnh; tổ chức tốt việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX). Tải tại đây


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  1,524,958       1/254