Văn bản

Đảng bộ  »  Văn bản


Hướng dẫn Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2014

Căn cứ Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW ngày 24/01/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc hướng dẫn công tác tuyên tuyền biển, đảo năm 2014 và Kế hoạch số 1936/KH-BTLV2-BTGTU ngày 31/12/2013 giữa Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai về việc phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2014; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo tải tại đây


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  1,611,302       1/769