Văn bản

Đảng bộ  »  Văn bản


V/v thực hiện Nghị quyết số 11NQ/CP của Chính phủ về kiềm chế lạm phát

VP Đảng ủy trường gửi Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Kính đề nghị các tổ chức đoàn thể trong nhà trường triển khai thực hiện các nội dung trong Nghị quyết trên.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  1,611,306       1/766