Phòng chống COVID-19

Phòng chống COVID-19


23_9_2021_Thông báo kết luận nội dung cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trường mở rộng ngày 20/9/2021

23_9_2021_Thông báo số 1044/TB-ĐHLH của Hiệu trưởng nhà trường về kết luận nội dung cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trường mở rộng ngày 20/9/2021 (file đính kèm) 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  179,510       1/770