Phòng chống COVID-19

Phòng chống COVID-19


30_10_2020_Thông báo tiếp tục triển khai một số nội dung phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

30_10_2020_Thông báo số 1102/TB-ĐHLH của Hiệu trưởng nhà trường về việc tiếp tục triển khai một số nội dung phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới (file đính kèm)


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  179,515       1/766