Phòng chống COVID-19

Phòng chống COVID-19


04_12_2020_Thông báo đo thân nhiêt tại Trường Đại học Lạc Hồng từ ngày 07/12/2020

04_12_2020_Thông báo số 1241/TB-ĐHLH của Hiệu trưởng nhà trường về việc đo thân nhiêt tại Trường Đại học Lạc Hồng từ ngày 07/12/2020 (file đính kèm)


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  179,505       1/770