Phòng chống COVID-19

Phòng chống COVID-19


08_8_2021_Thông báo về việc phân bổ danh sách đi tiêm vắc xin phòng COVID-19, đợt tháng 8/2021

08_8_2021_Thông báo số 959/TB-ĐHLH của Hiệu trưởng nhà trường về việc phân bổ danh sách đi tiêm vắc xin phòng COVID-19, đợt tháng 8/2021 (file đính kèm) 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  179,499       1/769