Phòng chống COVID-19

Phòng chống COVID-19


22_9_2021_Thông báo về việc mời tiêm vắc xin phòng COVID-19 (mũi 2)

22_9_2021_Thông báo số 1037/TB-ĐHLH của Hiệu trưởng nhà trường về việc mời tiêm vắc xin phòng COVID-19 (mũi 2) (file đính kèm)


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  179,502       1/769