Phòng chống COVID-19

Phòng chống COVID-19


08_12_2021_Kế hoạch đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi người học đi học trở lại bình thường

08_12_2021_Kế hoạch số 1296/KH/ĐHLH của Hiệu trưởng nhà trường về việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi người học đi học trở lại bình thường (file đính kèm)


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  179,507       1/770