Phòng chống COVID-19

Phòng chống COVID-19


Ngày 25/2/2022, Thông báo tăng cường thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi người học đi học trở lại bình thường

Ngày 25/2/2022, Thông báo tăng cường thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi người học đi học trở lại bình thường. (file đính kèm)


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  179,538       1/769