Phòng chống COVID-19

Phòng chống COVID-19


Ngày 25/02/2022, Hướng dẫn quy trình xử lý khi có F0 tại trường

Ngày 25/02/2022, Hướng dẫn quy trình xử lý khi có F0 tại trường. (flie đính kèm)


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  179,500       1/769