Phòng chống COVID-19

Phòng chống COVID-19


Ngày 28/3/2022, Về việc thực hiện cách ly nhân sự nhiễm COVID-19 tại các đơn vị trong trường

Ngày 28/3/2022, Về việc thực hiện cách ly nhân sự nhiễm COVID-19 tại các đơn vị trong trường. (file đính kèm)


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  179,532       1/766