Phòng chống COVID-19

Phòng chống COVID-19


Trường Đại học Lạc Hồng nhận bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Trường Đại học Lạc Hồng nhận bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (file đính kèm)


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  169,647       1/659