Trường Đại học Lạc Hồng được thành lập năm 1997. Quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển của nhà trường luôn có sự lãnh đạo của tổ chức Đảng.

Đảng ủy trường hoạt động theo Quy định số 163-QĐ/TW với chức năng “là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác hoạt động của đảng viên sinh viên, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên sinh viên và nghiêm chỉnh  xây dựng Chi bộ, Đảng bộ là đơn vị trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.


Tin tức

  • 24/10/2021 11:38:21
    Được sự đồng ý của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai, Ban Thường vụ Đảng ủy trường; ngày 19/10/2021, tạiphòng họp, Cơ sở 1; Chi bộ 8 đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên choquần chúng Bùi Văn Thànhvào Đảng Cộng sản Việt Nam, đến dự buổi lễ kết nạp có Đ/c NguyễnTrùng Phương–Bí thư Đảng ủycùng toàn
  • 11/06/2021 12:18:04
    Tổng kết công tác Đảng năm 2020, Đảng ủy trường đã trao tặng giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy trường cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020.
  • 29/05/2021 15:39:41
    Được sự đồng ý của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai, Ban Thường vụ Đảng ủy trường; ngày 29/15/2021, tạivăn phòng Đảng ủy, Cơ sở3; Chi bộ 8 đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên choquần chúng Nguyễn Thị Xuân Chánh vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Chánh được kết nạp là đoàn

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  8,134,493       1/226